ارائۀ مدل تداوم زنجیرۀ تأمین بر اساس رویکرد طراحی آگزیوماتیک

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 563-586

10.22059/imj.2017.228903.1007205

مهران ابراهیمی؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم


رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 635-664

10.22059/imj.2014.50705

حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حسین لطفی


محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی

دوره 1، شماره 3، 1388

رسول حجی؛ محمد محسن معارف دوست؛ سید بابک ابراهیمی


مدل‌ پویای چند هدفه تحلیل پوششی داده‌های فازی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

احمد رضا جعفریان مقدم؛ کیوان قصیری


مدیریت نوآوری‌های اکتشافی ـ بهره‌بردارانه در بخش بانکداری

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-60

10.22059/imj.2018.252539.1007392

غلامرضا خوش‌سیما؛ سید مصطفی رضوی؛ علی دیواندری؛ سید مجید شریعت پناهی


به‌کارگیری تکنیک بهبود‌یافته تخصیص‌بدیهی (AD) با ترکیب دو حالت فازی و قطعی در انتخاب عرضه‌کنندگان زنجیره تأمین

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 37-54

حمید شاه‎بندرزاده شاه‎بندرزاده؛ احمد جعفرنژاد؛ رامین رئیسی


طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب سیستم برنامه‎ریزی منابع سازمان‌

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-58

بابک سهرابی؛ کاوه طهماسبی‌پور؛ ایمان رئیسی وانانی