به‌کارگیری تکنیک بهبود‌یافته تخصیص‌بدیهی (AD) با ترکیب دو حالت فازی و قطعی در انتخاب عرضه‌کنندگان زنجیره تأمین

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

چکیده

به‌صورت غالب مسئله انتخاب تا?مین‌کننده، از آنجاکه تصمیم‌گیرنده ناچار به ارزیابی توا?مان تا?مین‌کنندگان بر اساس معیارهای چند‌گانه و گاهی متعارض است، به شکل مسائل تصمیم‌گیری چند‌معیاره(MADM) مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از محدودیت‌های تکنیک‌های MADM، در این است که این دسته از تکنیک‌ها برای انتخاب تأمین‌کننده، گزینه‌های موجود برای انتخاب را تنها با یکدیگر مقایسه می‌کنند و با اهداف و خواسته‌های مطلوب بنگاه مشتری در هر شاخص مورد مقایسه قرار نمی‌دهند. یکی از تکنیک‌های سودمند برای حل این کاستی، تکنیک تخصیص‌بدیهی AD است. صورت‌های مختلف تکنیک تخصیص‌بدیهی در این راستا ضعف‌هایی دارند، که در این مقاله کوشیده شده تا با اتخاذ صورت اصلاح شده‌ای از این تکنیک در دو حالت قطعی و فازی، پس از شناسایی شاخص‌های اصلی در انتخاب تأمین‌کننده، به حل مسئله انتخاب تأمین‌کننده برای زنجیره-تأمین بپردازیم. از آنجا که ارزیابی در هر شاخص نیازمند داده‌هایی هم به شکل دقیق و قطعی و هم به شکل فازی است، با استفاده از صورتی مختلط از تکنیک تخصیص‌بدیهی با هر دو نوع از داده‌های پیش‌گفته، به حل مسئله پرداخته شده است. در پایان نیز به‌منظور حصول اطمینان از سودمندی روش پیشنهادی به یک مطالعه موردی نیز اشاره خواهد شد و نتایج، با نتایج حاصل از روش تخصیص خطی (LAM) مقایسه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a Modified Extension of Mixed Fuzzy and Crisp Axiomatic Design Method in Vendor Selection for Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Hamid Shahbandarzadeh 1
  • Ahmad Jafarnejad 2
  • Ramin Raeesi 3
چکیده [English]

Vendor selection is dominantly considered to be a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem, since the decision maker needs to evaluate suppliers simultaneously in different and even contrastive evaluation criteria. One shortcoming of MADM methods is that they only compare alternatives with each other, and there is no comparison with the requirements of the buying company. A very efficient method to overcome this pitfall is axiomatic design (AD) technique. However, different versions of this technique also have some shortcomings. After identifying major vendor selection attributes, this paper tries to utilize a modified extension of AD in both fuzzy and crisp versions to solve supplier selection problem. Since evaluation in each attribute requires data in both fuzzy and crisp formats, a mixed approach of fuzzy and crisp AD are employed. Finally, in order to ensure the efficacy of the proposed approach, it has been implemented in a case study and the results have been compared with those from Linear Assignment Method (LAM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axiomatic Design Technique
  • Crisp and Fuzzy Data.
  • Supply Chain
  • Vendor Selection