مدیریت صنعتی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت صنعتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزۀ مدیریت صنعتی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از مهر ماه سال 1388 آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می شود. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر می‌باشد:

 

 • نشریه مدیریت صنعتی با انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌است.
 • حقوق معنویکلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • نوع نشریهنشریه علمی
 • توالی انتشارفصلی
 • زباندو زبانه فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
 •  متوسط زمان داوری مقالات:  9 هفته
 • سرقت ادبیجهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات
 • هزینه بررسی و پذیرش مقالات: رایگان

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-169 

2. تحلیل قضاوت‌های مرزی ذینفعان در تخصیص وام بانکی

صفحه 27-52

10.22059/imj.2021.311264.1007786

محمود دهقان نیری؛ معین خزاعی؛ فاطمه علی نسب ایمنی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها