محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش در نظر گرفته می‌شود. در این زنجیره تامین تصمیم‌گیری در مورد سطوح موجودی به صورت مرکزی و توسط تولیدکننده گرفته می‌شود و تولیدکننده پاسخ‌گوی نیاز خرده‌فروش است. این مطالعه حالتی را در نظر می‌گیرد که تقاضا برای خرده‌فروش از فرآیند پواسان پیروی می‏کند و موجودی خرده‌فروش با خط‌مشی (r,Q) توسط تولیدکننده تامین می‏شود. تولیدکننده با نرخ متناهی و معین جهت پاسخگویی به نیاز خرده‌فروش براساس سیاست تولید سفارشی، تولید می‌کند و هر انباشته سفارشی Qتایی خرده‏فروش را با چندین انباشته کوچک‌تر qتایی برای خرده‌فروش ارسال می‏کند. در این مطالعه با استفاده از مفاهیم تئوری تجدید پاداش مجموع هزینه‏های تولیدکننده و خرده‌فروش در شرایط "مدیریت موجودی توسط فروشنده" بررسی و رابطه ریاضی مشخص برای این هزینه‌ها به‌دست می‌آید. نهایتا برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولیدکننده به خرده‌فروش به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding the Cost of Inventory in Make to Order Supply Chain Under Vendor Managed Inventory Program

نویسندگان [English]

  • Rasoul Haji
  • MohammadMohsen Moarefdoost
  • Babak Ebrahimi
چکیده [English]

This Study considers a two echelon supply chain system consisting of one manufacturer and one retailer. Under Vendor managed inventory (VMI) program, the manufacturer is authorized to manage inventories of agreed upon stock keeping units at retail's locations. In this paper, we assume that the manufacturer monitors inventory levels at retailer's location, replenishes her stock under (r,Q) policy, and follows make-to-order strategy to respond retailer's order, also the order quantity for the manufacturer is likely to be an integer multiple of the retailer’s replenishment quantity (Q= nq, where n is a positive integer). In the other word, when the inventory position at the retailer reaches reorder point, r, the manufacturer initiates production of Q units with finite production rate, p, and send the complete batch of q units to the retailer. We develop a renewal reward model for the case of Poisson demand, and drive the long run average inventory cost of overall system under VMI program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Make-to-Order Strategy
  • Renewal Reward Theorem
  • vendor managed inventory