مدل‌ پویای چند هدفه تحلیل پوششی داده‌های فازی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) ابزاری قدرتمند مدیریتی به‎منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‎گیرنده است. امروزه استفاده از مدل‎های DEA چند هدفه به‎منظور ارزیابی جنبه‌های مختلف عملکردی اعم از جنبه‌های کمی و کیفی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما این مدل‎ها در فضای ایستا ارایه شده‌اند. در این مقاله سعی بر آن است تا مدل‎های DEA چند هدفه در فضای پویای فازی ارایه شود تا بتوان تغییرات داده‌ها در طول دوره ارزیابی را در مدل‎های DEA اعمال نمود. در این مقاله به‎منظور ارزیابی نتایج مدل یک مثال برای مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با مدل اصلی DEA ارایه شده است. نتایج اجرای مدل پیشنهادی نشان می‌دهد، علاوه بر کاهش زمان اجرای مدل و تعیین هم زمان امتیاز کارایی کلیه‎ی واحدها، توان افتراق مدل بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Dynamic Multi-Objective Data Envelopment Analysis Model (FDM-DEA)

نویسندگان [English]

  • Jafarian Moghaddam Ahmad Reza
  • Keivan Ghoseiri
چکیده [English]

Data Envelopment Analysis (DEA) is a managerial powerful tool for assess the performance of Decision Making Units (DMUs). Nowadays, multi-objective DEA models are an attractive technique for evaluation quantity and quality aspects of performance analysis. But these models are in static. In this paper, we want to present a proposed fuzzy dynamic multi-objective DEA model in which data are changing sequentially. In this paper is presented to compare with those obtained using the proposed model as well as original DEA models. Results reveal that the new model just needs to solve multiple objective programming once to calculate the efficiency achievement for all DMUs and they are indication for improvement discriminating power of classical DEA models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Dynamic model.
  • Fuzzy logic
  • Multiple objective models
  • Performance analysis