اهداف و چشم انداز

 

حوزه­ های فعالیت نشریه مدیریت صنعتی

حوزه های اصلی

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

1

مدیریت تولید و عملیات

Production and operation management

2

تحقیق در عملیات

Operation Research

3

تصمیم­‌گیری و حل مسئله

Decision making and Problem solving

4

مدیریت استراتژیک و استراتژی‌های صنعتی

Industrial Strategic Management, Industrial Strategic Planning, Industrial Strategies

5

مدیریت فناوری و نوآوری‌های صنعتی

Technology Management, Industrial Innovations, New Technologies

حوزه های فرعی

6

سیستم‌های دینامیکی

Dynamic Systems

7

مدل‎سازی ریاضی و آماری (قطعی، احتمالی و فازی)

Mathematic Modeling ( Exact, Probabilistic, Fuzzy)

8

تصمیم­‌گیری چند معیاره

Multi Criteria Decision Making

9

تحلیل­‌های فرا ابتکاری

Meta Heuristic Analytics

10

تحلیل پوششی داده­‌ها

Data Envelopment  Analysis

11

مبانی نظری تحقیق در عملیات، مدیریت عملیات و تصمیم‎‌گیری

Theoretical concept of Operation research, Operation management and Decision making

12

مدیریت پروژه

Project Management

13

مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت آماری

Quality Management and Statistical Quality Control

14

مدیریت نگهداری و تعمیرات

Preventive & Maintenance Management

15

اندازه­گیری کار و زمان

Time and Motion Study

16

مدیریت لجستیک و زنجیره‎ی تأمین

Supply Chain Management and Logistic

17

مدیریت تولید و موجودی

Production and Inventory  Management

18

مکان­یابی و استقرار

Location and Layout

19

مدیریت فرآیند

Business Process Management

20

مدیریت تکنولوژی

Technology  Management

21

ارزیابی عملکرد سازمان­‌ها با رویکرد کمی

Performance Management : Quantitative Approach

22

تحقیق در عملیات نرم

Soft OR

23

سیستم‌­های پویا و مدل­‌سازی سیستم­ها

System Dynamics and systems Modeling

24

مدیریت استراتژیک صنعتی و استراتژی‌های تولید

Industrial Strategic Management  and Operational Strategy