طراحی یک سیستم خبره برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 385-403

10.22059/imj.2015.52516

حسنعلی محمدی مطلق؛ علیرضا محمدی مطلق؛ جلال رضایی نور


چکیده

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 1-8

10.22059/imj.2016.60662


چکیده‌

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-8


رتبه‌بندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 181-196

10.22059/imj.2014.52241

منصور مومنی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ سید مصطفی رضوی؛ کیخسرو یاکیده


ارائۀ یک الگوریتم ژنتیک با مرتب‎سازی نامغلوب ـ نسخۀ 2 (NSGA-II) برای مدل یکپارچۀ انتخاب اعضای تیم‎های تحقیق و توسعه

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 385-410

10.22059/imj.2014.51848

غلامحسین نیکوکار؛ یاسر علی دادی تلخستانی؛ محمد مهدوی مزده؛ سید جلال موسوی


مدل سازی اثر تحریم های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح و ساخت کشور

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 809-829

10.22059/imj.2014.50687

محمود گلابچی؛ هادی تلخابی؛ مجید پرچمی جلال؛ محمد میرکاظمی مود