طرح یک چارچوب ترکیبی پیش بینی تقاضای متلاطم و کنترل پیش‌بین مدل به منظور کمینه سازی اثر شلاقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

این مقاله یک رویکرد کنترل پیش‌بین مدل برای سیستم‎های برنامه‌ریزی تولید ـ موجودی ارایه می‌کند. کنترل پیش‌بین مدل (MPC) قبلاً در مسایل زنجیره‎ی تأمین به‎کار گرفته شده و نتایج رضایت‎بخشی داشته است. اما سیستم‎های پیشنهادی تا حال اطلاعاتی راجع به تقاضای آتی ندارند. ادغام یک متدولوژی پیش‌بینی در چارچوب MPC می‌تواند عملکرد سیستم‎های کنترلی را بهبود دهد. در این مقاله برای پیش‌بینی عدم قطعیت در رفتار تقاضای متلاطم، از روش‎های کلاسیک و هوشمند پیش‌بینی استفاده می‌شود. با توجه به رفتار غیرخطی و نوسانی و حتی آشوبی تقاضای متلاطم، شبکه‌های عصبی در مقایسه با روش‎های معمول کلاسیک همچون روش هموارسازی نمایی بهتر می‌توانند این رفتار را مدل‎سازی و پیش‌بینی نمایند. داده-های واقعی برای بررسی و مقایسه‎ی کارایی طرح پیشنهادی با توجه به خطای معیار عملکردی به‎کار گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a Combined Lumpy Demands Forecasting and a model Predictive Scheme for Reduction of Bullwhip Effect

نویسندگان [English]

  • Reza Yousefi Zenouz 1
  • Mohammad Bagher Mehnaj 2
چکیده [English]

This paper presents a model predictive control (MPC) approach for production and inventory control systems. Model predictive control previously has been successfully applied to supply chain problems; however most systems that have been proposed so far possess no information on future demand. The incorporation of a forecasting methodology in an MPC framework can promote the efficiency of control actions by providing more insights in the future demands. In this paper, we investigate the applicability of advanced and traditional methods to forecasting lumpy demand at supply chains. Neural networks can be better model for forecast the nonlinear and chaotic behavior of lumpy demands in comparison with traditional and usual methods such as exponential smoothing. This paper efficiently employs neural networks as the main core in the proposed control design. To highlight efficiency of the proposed method, real datasets are used for investigation and comparison studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial neural networks.
  • Bullwhip Effect
  • Controller
  • Model predictive control
  • Supply Chain Management