رتبه‌بندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

درحالی‌که به محاسبة کارایی نسبی واحدهای یک گروه با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها توجه زیادی شده است، تجارب مرتبط با مقایسة کارایی چند گروه از واحدها بسیار محدود است، و سازمان‌هایی مثل بانک‌ها که از چندین سرپرستی تشکیل شده‌اند، می‌توانند از این موضوع استفاده کنند. مدل شبکه‌ای سیستم‌های موازی کائو که بدین منظور طراحی شده ‌است، در عمل به مقایسة مجموعة امکانی متشکل از واحدها منجر می‌شود. این مقاله ویرایشی از مدل کائو ارائه می‌دهد تا ضمن اینکه متناسب با هدف مقایسه، کلیت گروه‌ها مبنای مقایسه قرار ‌گیرند، امکان محاسبة ناکارایی واحدهای درونی گروه تحت ارزیابی همچنان فراهم باشد. این ویرایش به دلیل محاسبة مقادیر بزرگ‌تر کارایی، بیش‌تر مستعد تخصیص مقدار کارایی یک به چند گروه از گروه‌های مورد ارزیابی است. به همین دلیل، روش رتبه‌بندی گروه‌های کارا به‌منظور پشتیبانی از ویرایش پیشنهادی ارائه می‌شود. مدل‌های پیشنهادی شامل ویرایش جدید مدل کائو و مدل رتبه‌بندی گروه‌های کارا که روی داده‌های سرپرستی‌های یک بانک به‌ کار گرفته‌ شده، بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Group Ranking Of Bank Units According To Data Envelopment Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Mansoor Momeni 1
  • Mohsen Rostamy Malkhalifeh 2
  • Seyed Mostafa Razavi 1
  • Keikhosro Yakideh 3
1 associte proffesor of university of tehran
2 assistant proffesor science and research branch (IAU)
چکیده [English]

Efficiency calculations for units belonging to one group according to data envelopment analysis widely have received attention; while experiences related to efficiency comparison of several groups consisted of decision making units is restricted. Kao's parallel system network DEA model that has been designated aimed at such a comparison, practically leads to accomplish comparison among units instead of groups. This paper presents a new version of kao's model to consider groups' generality, accordance with aim of comparison, while possibility of calculating inefficiency of internal units is still provided. This version due to calculating bigger amounts of efficiency is more eligible to allocate efficiency of one to several groups. For this reason a ranking method of efficient groups is presented to support proposed model. Proposed models included in new version of kao's model and ranking efficient groups model were applied on data provided about supervisory sections of a bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Group Ranking
  • Network DEA
  • Parallel Systems Efficiency
  • Efficient Groups