ارایه مدلی برای تعیین سطح تعهد و پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر (بررسی موردی در تأمین‌کنندگان شرکت سازه گستر سایپا)

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم صنعت

3 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

مدیریت کیفیت فراگیر راهکاری است که بسیاری از سازمان‌ها برای بقا خود در عرصه رقابت برگزیده‌اند. مدیران سازمان‎ها نیازمند کسب اطلاع در خصوص سطح TQM در سازمان‎هایشان هستند. هرچند میزان استقرار مدیریت کیفیت فراگیر تا حدودی زیادی می‌تواند نشان دهنده جایگاه و سطح سازمان در پذیرش این نگرش باشد، اما باید توجه داشت که فقط نهادینه شدن مدیریت کیفیت فراگیر به‌عنوان یک عادت سازمانی است که می‌تواند حضور مداوم و موفق سازمان‌ها در این نگرش را تضمین ‌کند. بنابراین فارغ از میزان اجرای مدیریت کیفیت فراگیر، میزان پذیرش آن به‏عنوان یک عادت سازمانی اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این پژوهش تلاش شده است تا به منظور سنجش میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها به‌عنوان یک عادت سازمانی، مدلی ارایه شود. در این مقاله پرسشنامه‎ای تهیه شده و در بین تأمین‎کنندگان شرکت سازه‎گستر سایپا توزیع شده است و مدل پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفته است. با مقایسه نتایج اجرای این مدل در این زنجیره و اطلاعاتی که از قبل در این زنجیره وجود داشته است، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته وتصویر جدیدی از وضعیت زنجیره تأمین این شرکت ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A proposed model for Total Quality Management adoption and commitment level determination (Sazehgostar Saipa supply chain case study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdavi Mazdeh 1
  • Gholamreza Jalali Naeini 2
  • seyyed mohammadali motavallian 3
1
2
3
چکیده [English]

Total Quality Management (TQM) is a solution that many organizations have chosen in order to remain in their business. Managers of these organizations need to be aware of the level of TQM in their organizations. Although TQM settlement can represent the place and level of organization in adoption of this approach, only its establishment as an organizational habit ensures the continuous and successful presence of this approach. Therefore, apart from TQM implementation extent, the level of TQM adoption as an organizational habit has more importance. In this study we have tried to represent a model measures the level of TQM adoption as an organizational tendency and culture.
In this paper questionnaire was composed and distributed Sazehgostar Saipa suppliers and analyze the proposed model. (Saipa is one of the two biggest automotive producer companies in IRAN and Sazehgostar Saipa supplies for Saipa all of parts except motor and gearbox).
With comparing the result of model in this chain and last information of this chain, model reliability was investigated and has been presented a new picture of this company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adoption of TQM
  • Saipa Group.
  • Supply Chain
  • Total Quality Management (TQM)