بررسی کارایی بانک‌های ایران با استفاده ازتکنیک DEA به روش پله‌ای

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

بانک‌ها نقش مهمی را در اقتصاد ملی و کمک به رشد و شکوفایی آن ایفا می‌کنند. در این راستا پژوهش‌های چندی در مورد ارزیابی عملکرد آن‌ها با استفاده از روش" تحلیلی پوشش داده‌ها (DEA)" انجام شده است. اما در اکثر این پژوهش‌ها، توجه چندانی به نحوه‎ی انتخاب متغیرها نشده است. این در حالی است که تغییر در متغیر‌های ورودی و خروجی باعث می‌شود، نمرات کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده و ارزیابی‌های حاصل بسیار متفاوت باشد. از این‎رو، در این مقاله با استفاده از یک روش قانونمند تحت عنوان "روش پله‌ای (Stepwise)" کارایی فنی 10 بانک تجاری و تخصصی در ایران محاسبه می‌شود. نتایج به‎کارگیری این روش بیانگر آن است که سه متغیر اصلی در این مدل عبارتند از: میزان دارایی‌های ثابت، تعداد کارکنان و مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و سه بانک کارا نیز مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Iranian Banks' Efficiency by Using Stepwise DEA Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi
  • Shahla Ebrahimi
چکیده [English]

Banks have an important role and contribute substantially to the growth and progress of the national economy. Therefore, several researches have been conducted to examine their performance using Data Envelopment Analysis (DEA). However, in most of these researches relatively little attention has been paid to the choice of variables. While changing of input and output variables causes the efficiency scores of decision making units to differ very much, it does also affect the resulting evaluations. Consequently, in this article, the technical efficiency of 10 Iranian commercial and specialized banks will be measured by using a systematic approach called "stepwise DEA". The results of using this approach indicates that the three main variables of the model are: fixed assets, number of employees and partnerships and direct investments. And the three efficient banks were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Efficiency.
  • Performance Evaluation
  • Stepwise Approach