مدل بهره برداری از مخزن سد ارس با استفاده ازبرنامه‌ریزی پویا

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است مدل ریاضی جهت بهره‌برداری به‌هنگام از مخزن چند منظوره سد ارس با اهداف تامین نیازهای کشاورزی، تولید انرژی برقآبی و کنترل سیلاب ارایه، و معادلات حاکم بسط داده شود. روابط حاکم بر سیستم سد مخزنی شناسائی شده واین روابط در قالب مدل‌های برنامه ریزی پویای معین و پویایی تصادفی حل شوند. نتایج اجرایی این مدل ارایه دستورالعملی است که مقدار خروجی از مخزن را به صورت تابعی از حجم ذخیره اولیه مخزن و جریان ورودی در ماه جاری و جریان ورودی در ماه قبل نشان ‌دهد. نظر به اینکه در هنگام بهره‌برداری بهنگام، مقدار جریان ورودی در ماه جاری مشخص نیست لذابه یک مدل پیش‌بینی جریان نیاز می‌باشد. همچنین بنا به فرض مارکفی بودن فرایند آب‌دهی ماهانه رودخانه، از ماتریس‌های احتمال گذار بین حالات مختلف آب‌دهی استفاده می‌شود.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد مدل تصادفی، مقدار آب در دسترس بیشتری را در اکثر ماه‌های مختلف برای تامین مصارف کشاورزی و برقابی در اختیار می‌گذارد بنابراین مدل تصادفی مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aras Dam Reservoir Operation Model by Using of Dynamic Programming

چکیده [English]

This article aims at designing the mathematical model for Aras dam reservoir in time operation with missions of agriculture needs safeguarding, water electric energy production and torrent controls. Reservoir system relations determinate and these relations at framework of are determined and stochastic dynamic programming are calculated Executive results of this model are presentation of guides that shows the amount of reservoir output is relative to reservoir primary volume and input flow in current month and input flow in the month before in timely operation, the amount of input flow in current month not determinate, so it is necessity to one flow forecasting model.
In this manner with supposition of flow Markov process in the long of month is used passing for probability matrix between different states of flow. The results show that the stochastic model available the more amount water to securing of agriculture and water electric uses, therefore stochastic model is preferred in stead at deterministic mode

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Programming
  • Operation Policy
  • Policy of Reservoir
  • Water Resource Planning