بهینه‌سازی سبد محصولات صنایع خودروسازی با استفاده از بهینه‌سازی استوار

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به کاربرد بهینه‌سازی استوار در تعیین ترکیب بهینه محصول با استفاده از بهینه‌سازی استوار در صنایع خودروسازی پرداخته است. هدف تعیین تعداد و نوع محصول تولیدی با در نظر گرفتن تمامی محدودیت‌ها، برای رسیدن به بالاترین سود در شرایط عدم قطعیت است. در این مقاله، ابتدا مدل قطعی مساله ترکیب محصول در صنایع خودروسازی ارائه می‌شود. سپس مدل قطعی با استفاده از رویکرد استفاده شده توسط برتسیمس و سیم در سال 2004 به مدل استوار تبدیل می‌شود. از مزایای استوارسازی به روش برتسیمس و سیم، قابلیت تنظیم کردن استواری جواب بهینه و سطوح حفاظت می‌باشد. مدل استوار مساله ترکیب محصول ارائه شده در این مقاله به صورت خطی بوده و از آن برای بهینه‌سازی سبد محصول صنایع خودروسازی تحت شرایط عدم قطعیت می‌توان بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Robust Optimization to Solve Product Mix Problem in Automotive Industries

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar
  • Mohammad Reza Mehregan
  • Mohammad Reza Nazabadi
چکیده [English]

Applying Robust Optimization to Solve Product Mix Problem in Automotive Industries
In this article, applying robust optimization in product mix problem in automotive industries is presented. The problem includes determining both the quantity and the identification of each product to produce to maximize profit. At first, the deterministic model will be presented. Then, robust model of product mix problem will be illustrated. Bertsimas and Sim approach is used to build robust counterpart of deterministic model. In Bertsimas and Sim approach, the robust counterpart of deterministic model is linear and decision maker can decide about protection level. Model can be used in many automotive industries under uncertainties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete Optimization
  • Product Mix
  • Robust optimization