ارزیابی عملکرد زنجیره‎ی تأمین با نگرش فرآیندی و استراتژیک با استفاده از منطق فازی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست‎گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی‎ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این مقاله بازنگری مدل تلفیق شده Chan & QI با مدل مرجع فرآیند کسب‎و کار (SCOR) است. این مدل تلفیقی با ساختار سلسله‎مراتبی، دارای سه سطح و هفت معیار برای عملکرد زنجیره‎ی تأمین هستند که دو مورد ازاین معیارها کمی (هزینه و استفاده از منبع) و پنج موردآن‎ها کیفی هستند (کیفیت، انعطاف‎پذیری، مشهود بودن، اعتبار و نو آوری). به‎منظور بهبود کارایی مدل گفته شده در ارزیابی عملکرد زنجیره‎‎ی تأمین، از ترکیب این مدل با منطق فازی استفاده شده است. به‎عبارت دیگر هدف این مقاله پیشنهاد یک روش ارزیابی نوآورانه است تا با به‎کارگیری منطق فازی، داده‎های عملکردی حاصل از معیارهای مختلف را به یک شاخص مرکب معنادار برای یک زنجیره‎ی تأمین، تبدیل کند. در نهایت مدل گفته شده در یک مورد واقعی تست شد و نتایج بیانگر اعتبار مدل پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Measurement of Supply Chain with Process and Strategic View through Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • leila namdarian 1
  • Taha Nejad Falatouri Moghadam 2
چکیده [English]

This paper has revised the combined model of Chan & QI with supply chain operations reference (SCOR) .This combined model with hierarchical structure, has three levels and seven criteria that some criteria are quantitative (cost, use of source) and others of them are qualitative (quality, flexibility, tangible, validity and innovation). In order to improvement of this model, this paper has combined this model with fuzzy logic. The goal of this paper is propose an innovative measurement method and provide meaningful composite indices for supply chain by use of fuzzy logic. Finally this model was tested in a real case and the results have validated the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic
  • Performance & Measurement hierarchy (PMH)
  • Performance measurement (quality)
  • Supply Chain Management
  • Supply chain operations Reference model (SCOR).