تعداد مقالات: 315
1. یک مدل ریاضی جدید جهت حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

Mohammad Taghi Taghavi Fard


2. تعیین بهترین سیاست‌ها در قرارداد خدمت‌های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-16

مریم اسمعیلی؛ نفیسه شمسی گمچی؛ محمدعلی صنیعی منفرد


3. شبیه‌سازی فازی در شرایط عدم‌اطمینان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

عادل آذر؛ سمانه سقالرزاده؛ علی رجب‎زاده


4. بهینه‌سازی سبد پروژه‌های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

محمدحسین پورکاظمی؛ مصطفی فتاحی؛ ساسان مظاهری؛ بهرنگ اسدی


7. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-4


8. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-4


9. صفحه آغازین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-4


10. صفحه آغازین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-4


11. مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئلۀ تخصیص با ورودی‌ها و خروجی‎های چندگانۀ ناهمگن

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-18

عادل آذر؛ حسین محبی؛ آمنه خدیور؛ عباسعلی حیدری


12. صفحه آغازین

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-4


13. شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات زنجیره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-16

روح اله قاسمی؛ علی علی دوستی؛ رضا حسنوی؛ جابر نوروزیان ریکنده


14. مکان‎یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-20

سیدحسین سیدی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ مقصود امیری؛ سیدمحمدتقی تقوی‌فرد


15. ارزیابی ریسک هزینه‌ای پروژه‌های نیروگاهی بر اساس مدل سه‎بُعدی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

عزت اله اصغری‌زاده؛ آزیتا سعیدی


16. به‎کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-22

مقصود امیری؛ سمانه جهانی


20. اندازه‌گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم‌

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 197-218

عادل آذر؛ هاشم معزز


21. تبیین الگوی مدل‌سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز (مورد مطالعه: شرکت زمزم)

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 217-244

عزت اله اصغری‌زاده؛ احمد جعفر نژاد؛ مصطفی زندیه؛ سبحان جویبار


22. ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 335-352

فرهاد فرهادی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ منصور مومنی؛ سید مجتبی سجادی


24. مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-424

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت