یک مدل ریاضی جدید جهت حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

ساده‎ترین نوع مسئله بالانس خط مونتاژ، یافتن تخصیص مناسبی از فعالیت‎های مونتاژ به مجموعه‎ای از ایستگاه‎های تولیدی بر اساس زمان سیکل، محدودیت‎های پیش نیازی و دیاگرام مونتاژ است تا معیارهای خاصی همچون روانی خط تولید و یا کارایی در شرایط مطلوبی قرار گیرند. در این مقاله یک مدل برنامه‎ریزی عدد صحیح آمیخته برای بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی همراه با زمان‎های عملیاتی بیشتر از زمان سیکل و محدودیت‎های منطقه‎ای ارایه می‎شود. عملکرد مدل پیشنهادی در یافتن راه حل بهینه با عملکرد چند مدل موجود در ادبیات موضوع بر روی تعدادی مسئله نمونه مقایسه شده و نتایج امیدوار کننده حاصل شده‎اند. همچنین برتری نسبی مدل پیشنهادی در مورد معیارهایی همچون روانی خط، کارایی خط، انحرافات و عدم کارایی بر روی مثال‎های نمونه با یکی از رویکردهای موجود در ادبیات موضوع، توسط آزمون ناپارامتریک کروسکال ـ والیس تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Mathematical Model for Solving Multi-Product Assembly Line Balancing Problems

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Taghavi Fard
چکیده [English]

The basic type of Assembly Line Balancing (ALB) problem is the allocation of work elements to a set of production work stations considering cycle time, precedence constraints, and assembly diagram to achieve predefined performance criteria such as line efficiency and smoothness index. In this paper, a mixed integer programming model for solving multiple product ALB problems with processing times larger than cycle time as well as technological constraints is presented. The performance of presented model in finding optimal solution is compared with models presented in the literature by solving sample problems. The obtained results were quite satisfactory. Also, the relative advantages of the proposed model in comparison with some approaches in the literature are verified and shown using Kruskal-Wallis non-parametric testing approach. This was accomplished by calculating the measures of performance such as line smoothness, line efficiency and deviations of solved sample problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assembly Line Balancing
  • Integer programming
  • Multi-product model.
  • Parallel stations