بررسی و اولویت‌بندی میزان حساسیت دستگاه‌ها جهت تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با مدل مارتل و زاراس (مطالعۀ موردی: شرکت ماشین‎سازی تولید آتش)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

فرایند نگهداری و تعمیرات، یکی از حیاتی­ترن فرایندهای سازمان است که وظیفۀ اصلی آن نگهداری و حفظ ماشین­آلات در شرایط مطلوب یا بازگرداندن آنها از شرایط نا‌مطلوب به مطلوب است. خرابی ماشین‌آلات، به از دست رفتن زمان در دسترس تجهیزات و افزایش هزینه­های سازمان منجر می­شود، بنابراین همواره بهبود عملکرد ماشین­آلات و درنتیجه بهبود فرایند نت، مورد توجه متخصصان بوده است. هدف این مقاله پاسخ‎ به این پرسش است که بر اساس شاخص‌های انتخاب‎شده، کدام دستگاه بیشتر از دستگاه‎های دیگر نیاز به نت پیشگیرانه دارد. افزایش میزان عمر تجهیزات، افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش دیرکرد صورت‎گرفته به‎سبب خرابی‌های دستگاه‌ها، از دلایل انجام این پژوهش است. در این مقاله نخست به شناسایی شاخص‌های مهم در بحث نگهداری و تعمیرات کارخانه با توجه به سوابق دستگاه‌های موجود در سال 91 به‎مدت دوازده‎ماه پرداخته شده است و سپس به‎کمک یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با نام مدل مارتل و زاراس، به اولویت‌بندی و شناسایی حیاتی‌ترین دستگاه موجود در کارخانه پرداخته و راه‎کارهایی برای نگهداری این دستگاه در بالاترین سطح کیفی خود ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Checking and Prioritizing the Rate of Sensetivity of Machines for Pprecautionary Maintenance with Martel & Zaras Method (The Case: Tolid Atash Factory)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Ahmadi 1
  • Nima Mokhtarzadeh 2
1 MSc. Student, Industrial Management, University of Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Industrial Management, Tehran University, Iran
چکیده [English]

Maintenance process is one of the most necessary processes in every organization, whose main task is maintaining machines in desired conditions or restoring machines from non-optimal (nonoperational)
conditions to optimal (operational) conditions. Machines failure would result in loss of machines availability time, and rise of both organization costs and production time. Also, it may cause irreparable damages to company. Therefore improving the performance process and as a result improving the maintenance process has been considered by experts. This paper aims to provide an answer to the question that based
on the selected criteria which machine needs more precautionary maintenance (PM). This research was carried out in order to improve machines lifetime, to increase customer satisfaction and to decrease
delays. In this paper, first the researchers identified the most important PM criteria in the observed factory (within 12 months in 1391(2012- 2013)). Then the MCDM method was used for prioritizing and
identifying the most vital machine in the factory. At the end some solutions for preserving these machines in the highest quality level were proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indexes of Sensitivity
  • Martel & Zaras Method
  • Non-compensatory Method
  • Precautionary Maintenance (PM)