تعیین بهترین سیاست‌ها در قرارداد خدمت‌های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه الزهرا، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

چکیده

امروزه، وارانتی به‌عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید، تجارت و معاملات قانونی بازای می‌کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل‎سازی چنین خدماتی، بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله، مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده، واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می‌شود چگونه می‌توان چنین قراردادهای سه سطحی را تحلیل کرد. تولیدکننده با تعیین قیمت فروش، قیمت وارانتی و طول دوره وارانتی سود خود را بیشینه می‌کند، در حالی‌که، واحد خارجی یا تعمیرکننده به‌دنبال مشخص کردن هزینه‌های نگهداری و تعمیر بهینه است، به‌طوری‌که سود او بیشینه شود و درنهایت علاوه‌بر تولیدکننده و تعمیرکننده، مشتری نیز با انتخاب مناسب‌ترین گزینه پیشنهادی از سوی تولیدکننده و تعمیرکننده، می‌خواهد هزینه کمتری را متقبل شده یا به بیان دیگر رضایت بیشتری داشته باشد. با این حساب سه بازایکن به‌دنبال حداکثر کردن سود خود در عین رقابت هستند. در این مقاله، برای اولین بار تعاملات سه سطحی بین تولیدکننده، تعمیرکننده و مشتری در چارچوب نظریه بازای‌ها مدل‎سازی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Best Policy in Three-Level Contract among the Manufacturer, Agent and Customer

نویسندگان [English]

  • Maryam Esmaeili 1
  • nafiseh shamsi gamchi 2
  • Mohammad Ali Saniee Monfared 3
چکیده [English]

Warranty as a kind of service contract today plays a role key in business and legal transactions. In this paper, we present a manufacturer, an agent and a customer's model under different service contracts suggestions. The manufacturer's profit is maximized by determining sale price, warranty period and warranty price. In addition we obtain optimal maintenance cost or repair cost for the agent's model to maximize the agent's profit. Moreover, the customer maximizes his/her profit by choosing one of the options that are suggested by the manufacturer and the agent. We also consider the interaction between the manufacturer, the agent and the customer by using game theory approach. Nash equilibrium is obtained under non-cooperative game. In the non-cooperative game the manufacturer, the agent and the customer choose their best strategy separately and simultaneously. Finally, numerical examples presented in this paper, will be used to illustrate our model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Best Strategies
  • Service Contracts.
  • Three-Level game
  • Warranty