ارزیابی ریسک هزینه‌ای پروژه‌های نیروگاهی بر اساس مدل سه‎بُعدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، تهران، ایران

چکیده

ریسک، شرایط و وضعیتی احتمالی است که در صورت بروز، می‌تواند مانع تحقق کامل اهداف پروژه شود و مدیریت ریسک فرایندی است که با هدف کاهش پیامدهای منفی ریسک و سودجستن از پیامدهای مثبت آن، تلاش بر تحقق هرچه بیشتر اهداف پروژه دارد. از آنجاکه اهداف مالی یکی از زیربنایی‌ترین اهداف پروژه هستند و عدم تحقق آنها می‌تواند زمینه‎ساز شکست پروژه و سازمان انجام‎دهنده‎ی آن باشد، مدیریت ریسک‎های تهدیدکننده‎ی آن یکی از اهداف اصلی تیم مدیریت پروژه شمرده می‎شود. شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک‎ها برای مدیریت صحیح آنها حیاتی است. به‎همین دلیل در استانداردها و راهنماهای مختلف، الگوها و روش‎های متنوعی برای تحلیل ریسک‎ها پیشنهاد شده است. این مقاله با به‎کارگیری یکی از روش‎های نوین ارزیابی ریسک که علاوه‎بر شاخص‎های احتمال و اثر، شاخص توان مواجهه سازمان با ریسک‌ را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، ریسک‎های مالی تهدیدکننده‎ی پروژه ساخت یک نیروگاه برق را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس نتایج حاصل آنها را اولویت‌بندی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Financial Risks of Power Plant Project Based on Three Dimensions Model

نویسندگان [English]

  • ezat asgharizadeh 1
  • azita saeedi 2
1 Associate Prof., Faculty of Management Industrial, University of Tehran, Iran.
2 M.Sc. Faculty of Management Industrial, University of Tehran, Iran .
چکیده [English]

Risk could jeopardize obtaining projects’ goals and risk management can be used for minimizing risks’ negative consequences. On the other hand, by using risk management, projects benefit positive risks’ outcome to optimizing final result. Financial aspect of a project is one of the main criteria uses for evaluating a project‘s success, so managing financial risks has high priority for project management team. As recognizing and assessing the risks is the first step of risk management, several methods have been proposed in different standards. This survey evaluates financial risks of construction a power plant by using a new method of risk assessment which is based on 3 criteria: probability, consequences and risk identification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • Financial Risks and Risk Assessment
  1. سعیدی، آزیتا، ارائهی الگویی جدید بهمنظور تعیین موقعیت ریسک پروژهها، دانشگاه تهران، پایان‎نامه‎ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی.

Copper, D.F., Chapman, C.B. (1987), Risk analysis for large projects. UK Wiley.

Cooper, D.F., Grey, S., Raymond, G. and Walker, P. (2005), Project Risk Management Guidelines, Wiley.

Dey, P.K., (1999), Process re-engineering for effective implementation of projects. International Journal of Project Management, 17 (3):59-147.

Ghosh, S., Jinatanapakanont, J. (2004), Identifying and assessing the critical risk factors in an underground rail project in Thailand: a factor analysis approach, International Journal of Project Management, 22 (8): 633-643.

Kezsbum, D.S., Edward. K. (2001), The new dynamic project management: wining trough the competitive advantage. 2nd ed. ZUSA, Wiley.

Neely, A., Gregory, A. and Platts, K. (1995), Performance measurement system design - a literature review and research agenda, International Journal of Operations and Production Management, 15 (4): 80-116.

Okpala, D., Aniekwu, A. (1998), Causes of high cost of construction in Nigeria, Journal of Construction Engineering and Management, 114 (2): 45- 233.

Perry, J.G., Hayes, R.W. (1985), Risk and its management in construction projects, Proc Institute Civil Engineers, 78 (3): 499-521.

Tah, J.H.M, Thrope, A., McCafeer, R. (1993), Contractor project risks contingency allocation using linguistic approximation, Computer System Engineering, 4 (2-3): 93-281.

Terner G.R., (1993), The hand book of project-base management: improving in process for achieving strategic objectives.1st ed. England: Mc Grave-Hill.

Tummala, M.R. and Burchett, J.F. (1999), Appling risk management process to manage cost risk for an EHV transmission line project, International Journal of Project Management, 17 (4): 223-235.

Wallace, L., Keil, M., Rai, A. (2004), Understanding software project risk: a cluster analysis, Journal of Information & Management, 42 (1): 115-125.