دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-178 (پاییز و زمستان) 
1. شبیه‌سازی فازی در شرایط عدم‌اطمینان

صفحه 1-20

عادل آذر؛ سمانه سقالرزاده؛ علی رجب‎زاده


3. توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت

صفحه 43-68

سید مصطفی رضوی؛ محمدرضا آراستی؛ احمد جعفرنژاد؛ نیما مختارزاده


4. تبیین الگوی ارزیابی عملکرد در طی زمان با تحلیل پنجره¬ای

صفحه 69-86

محمدرحیم رمضانیان؛ اکرم اویسی عمران؛ کیخسرو یاکیده