عوامل مؤثر بر بهره‌‌وری صنعت تولید کانی‌های غیر فلزی در طول برنامه سوم توسعه و تجزیه آنها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد صنعتی از دانشگاه نیوکاسل، انگلستان

2 دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، ایران

چکیده

اگرچه موضوع بهره‌وری از دیرباز مورد مطالعه قرار گرفته است، اما تنها در مطالعات اندکی بهره‌وری به اجزای آن تجزیه گردیده و سهم هریک در میزان تغییرات آن بررسی شده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو می‌کوشد تا این موضوع را در صنایع تولید کانی غیرفلزی، به‎منزله یکی از عمده‌ترین صنایع در سطح کدهای ISIC و با استفاده از داده‌هایی خُرد، بررسی کند. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم‎کوئیست و وارد کردن خروجی این روش‌ها به مدل داده‌های ادغام شده (پنل دیتا) با تأکید بر نتایج به‎دست آمده در سطح کدهای چهار رقمی، تغییرات فناوری در سه صنعت تولید سیمان و آهک‎وگچ، تولید محصولات ساخته‌شده از بتن، سیمان و گچ و تولید سایر محصولات کانی‌ غیر‌فلزی‏ طبقه‌بندی نشده، دارای بالاترین تأثیر بر تغییرات بهره‌وری بوده و کارایی مقیاس بالاترین تأثیر را در صنعت تولید آجر داشته است. کارایی مدیریتی نیز بالاترین تأثیر را در تغییرات بهره‌وری صنعت بریدن، شکل دادن و تکمیل سنگ از خود نشان داده است. از دید سیاست‌گذاری، این نتایج مبین آن است که برای رشد بهره‌وری صنعتی، راهکارهای یکسان، قابل اجرا نبوده و هر صنعت متناسب با ساختار اختصاصی به تغییرات متفاوتی برای این رشد نیازمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Productivity of Non-Metallic Minerals Industry during the Third Plan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour 1
  • Saeid Nayeb 2
  • Golsa Salehi Firozabadi 3
1 Assistant Prof. in Economics, Newcastle upon Tyne, England
2 Assistant Prof. in Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
3 M.Sc. in Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Although economic and managerial literature is replete with studies that probe about productivity but only a few studies decompose it to its components (technological changes, managerial efficiency changes and scale efficiency changes)and analysis their share in productivity changes (positively or negatively). Accordingly, this article attempts to explain the issue by decompose productivity to its factors in non-metallic minerals industry as one of the main industry in Iran in 2 and 4 digit industrial code. Using the data envelopment analysis and Malmquist index and Panel Data Model, the results of this paper indicate that impact of productivity components on its changes strongly depends on the level of the industry level. In term of policy, the findings show that for productivity growth in industry sector necessarily a same strategy is not acceptable and each industry base on their structure needs different changes for approving their productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • Managerial Efficiency
  • scale efficiency
  • Technological Efficiency
  • Industry Sector