رتبه‎بندی و انتخاب توانمندسازنده‎های تولیدی برای رسیدن به تولید چابک به‎کمک روش‎های ای.ان.پی و دیماتیل (مطالعه موردی: گروه بهمن موتور)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چابکی وسیله رقابتی برای همه سازمان­ها است که در محیط نامطمئن و درحال تغییر امروز مطرح است. بسیاری از شرکت­ها در محیط رقابتی کنونی، نیازمند برنامه­­ریزی راهبردی برای رسیدن به چابکی هستند. در این برنامه­ریزی آنها می­بایستی راهبرد­هایی را برای سرمایه‎گذاری روی قابلیت­ها و توانمندسازنده­های چابکی شناسایی و تدوبن کنند. در واقع هر شرکتی برای رسیدن به چابکی، نیازمند داشتن میزان متفاوتی از قابلیت­ها و سرمایه­گذاری روی توانمندسازنده­هایی برای رسیدن به این قابلیت­ها است. هدف اصلی این نوشتار، به‎کارگیری روش‎های تصمیم­گیری چندمعیاره برای رتبه­بندی و انتخاب توانمندسازنده­های تولیدی برای ارتقای چابکی شرکت­ها است. برای این امر، پژوهش پیش رو از یک روش تصمیم­گیری چندمعیاره با ترکیب روش­های ای.ان.پی و دیماتیل استفاده کرده است. طی فرایند اجرایی پژوهش، بعد از شناسایی قابلیت­ها و توانمندسازنده­های چابکی در صنعت خودرو، به تعیین روابط شبکه­ای بین قابلیت­ها و سپس اولویت‎بندی توانمندسازنده­ها خواهیم پرداخت. توانمندسازنده­های انتخاب‎شده بر اساس مطالعات گسترده­ای است که محققان در پژوهش‎های دیگر آن را توانمندسازنده­های راهبردی شناسایی کرده‎اند. در پایان نیز برای تشریح بهتر روش پیشنهادی به یک مطالعه موردی نیز اشاره خواهد شد و پیشنهادهایی نیز در این مورد برای ارتقای سطح چابکی ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking and Selecting Agile Providers for Achieving Enterprise Agility by using ANP and DEMATEL: A Case Study for Bahman Motor Group in Iran

نویسندگان [English]

  • Masoud Kassaei 1
  • Mojtaba Farokh 2
  • Hamid Reza Talaei 2
1 Assistant Prof. in Industrial Management, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 M.Sc. Student in Industrial Management, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Agility is perceived as the dominant competitive vehicle for all organizations in an uncertain and ever-changing business environment. Many of the enterprises in present competitive environment need to have strategic plan for achieving agility. For this purpose, they should identify strategies in order to centralize on the agility capabilities and providers. Indeed, each enterprise for achieving agility need to have deferent amount of the capabilities and ensures that the agility providers can satisfy the agility capabilities. The aim of this paper is to create methodology to rank and select the agility providers that raise the agility of enterprises. For this purpose, in this paper a multi-criteria decision makingtechnique is used that composed of the ANP and DEMATEL. Analytic Network Process (ANP) is Relative newmethod in multi-criteria decision making area can systematically consider the interdependence between criteria and alternatives. The DEMATEL techniquecanalsodetermine the cause and effect relationships and the inner dependence among criteria usedto improve the ANP results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile Manufacturing
  • Agile Capabilities
  • Agile Providers
  • ANP
  • DEMATEL