تبیین الگوی ارزیابی عملکرد در طی زمان با تحلیل پنجره¬ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان رشت، ایران

چکیده

تحلیل پنجره‎ای، روش شناخته‎شده­ای برای ارزیابی عملکرد در طول دوره­های زمانی بر مبنای تحلیل پوششی داده­ها است. در کاربرد تحلیل پنجره، فرض می­شود که مرزهای کارا در طول دوره­های مورد بررسی تغییر نکرده­اند. بر خلاف تحلیل پنجره، شاخص مالم­کوئیست تلاش می­کند تفاوت مرزهای کارا را شناسایی و تفکیک کند. اما منظور از تفاوت مرزها از دیدگاه تحلیل پنجره، تغییرات کلی آنهاست که با روش­های آماری قابل مطالعه است؛ در حالی‎که از دیدگاه مالم­کوئیست، منظور میزان افتراق در نقاط محدودی از مرزهاست که با روش­های ریاضی قابل تفکیک است. در این پژوهش با توجه به انطباق مجموعه امکان تولید در دو نوع شاخص مالم­کوئیست با تحلیل پنجره­ای با عرض­های برابر با 2 یا بیشتر، چارچوبی پیشنهاد می­شود که کاربر را قادر می‎کند با تعیین طول مناسب پنجره، از نقض فرض اساسی آن اجتناب کند و با به‌کارگیری نوع مناسب شاخص مالم­کوئیست، تفاوت­های نقطه­ای در مرزها را در محاسبات عملکرد محاسبه کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of Evaluation of Performance over Time with Window Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Ramazanian 1
  • Akram Oveysi Omran 2
  • Keykhosro Yakideh 3
1 Assoc Prof., Dep. of Management, University of Guilan, Rasht, Iran
2 M.Sc. in Industial Management, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Window Analysis is a known technique to evaluate performance during the time periods based on data envelopment analysis. In application of Window Analysis is assumed that efficient frontier have not changed during the periods in the study. Unlike the Window Analysis, Malmquist index tries to identify difference between efficient frontiers and separated them. But the means of different frontier in the Window Analysis are the their general changes that can be studied with statistical methods.While from this standpoint of Malmquist, limited points of frontiers is considered that using mathematical methods is indivisible. In this study, Considering conformity of Production Possibility Set in Malmquist index with window analysis with width is equal to or greater, a framework is proposed that enables the user by determining appropriate length of the window that prevents violating basic assumption, and by using appropriate kind of Malmquist index, calculate the differences point in frontiers in evaluation of performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Shift Efficient Frontier
  • Window Analysis
  • Biennale Malmquist Index
  • Global Malmquist Index