دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، 1397 
1. توسعه مدل مطلوبیت جمع‌پذیر (UTA) تصادفی با توجه به امکان وابستگی میان معیار‎ها

صفحه 503-524

10.22059/imj.2019.269380.1007519

مهناز حسین زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ لیلی آقایی میبدی؛ عزت الله عباسیان


4. رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎های کشور

صفحه 575-606

10.22059/imj.2018.262015.1007461

محمدرضا پارسافرد؛ سعید شیرکوند؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی