دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، 1398 
7. مکان‎یابی مراکز توزیع و بلوک‎بندی مناطق جمعیتی در زنجیره توزیع کالا

صفحه 133-156

فروغ قلاسی؛ حسن حسینی نسب؛ جواد طیبی؛ محمدباقر فخرزاد


8. طراحی چارچوب مفهومی عوامل زمینه‌‌ای مؤثر بر انتقال دانش در پروژه‌های فراملی

صفحه 157-176

فریبا شعله؛ محمود گلابچی؛ سیامک حاجی یخچالی؛ نیما یزدانی