کلیدواژه‌ها = فراترکیب
تعداد مقالات: 2
1. طراحی چارچوب مفهومی عوامل زمینه‌‌ای مؤثر بر انتقال دانش در پروژه‌های فراملی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 157-176

فریبا شعله؛ محمود گلابچی؛ سیامک حاجی یخچالی؛ نیما یزدانی


2. طراحی مدل سلسله‎مراتبی برای کاهش ریسک‎های زنجیرۀ تأمین پروژه بر اساس فراترکیب (مورد مطالعه : شرکت گاز استان فارس)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 591-614

علی محمدی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی