نویسنده = مهناز حسین زاده
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مدل مطلوبیت جمع‌پذیر (UTA) تصادفی با توجه به امکان وابستگی میان معیار‎ها

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 503-524

10.22059/imj.2019.269380.1007519

مهناز حسین زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ لیلی آقایی میبدی؛ عزت الله عباسیان


3. بررسی بنیان‌های روش‌شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‌های حملی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 575-600

10.22059/imj.2017.50691

مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ مجتبی امیری


4. مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه، مبتنی بر تئوری امکان با متغیرهای تصمیم فازی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 709-724

10.22059/imj.2014.51985

مهناز حسین زاده؛ محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی