نویسنده = مهناز حسین زاده
توسعه تئوری چشم‌انداز با نقاط مرجع چندگانه در تصمیم‌گیری

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 580-605

10.22059/imj.2022.334177.1007888

زهرا نعمتی؛ محمد رضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده


توسعه مدل مطلوبیت جمع‌پذیر (UTA) تصادفی با توجه به امکان وابستگی میان معیار‎ها

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 503-524

10.22059/imj.2019.269380.1007519

مهناز حسین زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ لیلی آقایی میبدی؛ عزت الله عباسیان


بررسی بنیان‌های روش‌شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‌های حملی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 575-600

10.22059/imj.2017.50691

مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ مجتبی امیری