دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، 1399 
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر تاب‌آوری بازار سرمایه ایران

صفحه 172-205

10.22059/imj.2020.304013.1007741

محمد رضا حسن زاده؛ محمد حسن ملکی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی