کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی
جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 129-148

منصور مؤمنی؛ احمد جعفرنژاد؛ شکوفه صادقی