نویسنده = قاسمی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات زنجیره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-16

روح اله قاسمی؛ علی علی دوستی؛ رضا حسنوی؛ جابر نوروزیان ریکنده