کلیدواژه‌ها = ریسک
تعداد مقالات: 6
2. ارائۀ مدل تداوم زنجیرۀ تأمین بر اساس رویکرد طراحی آگزیوماتیک

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 563-586

مهران ابراهیمی؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم


3. طراحی و انتخاب طرح بهینه از دیدگاه ریسک‌های موجود در توسعۀ محصول جدید

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

عادل آذر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سید مجتبی هاشمی مجومرد


4. توسعة چندین مدل قیمتگذاری در زنجیرة تأمین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریة بازی ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 767-789

غزاله علامه؛ مریم اسمعیلی؛ ترانه تجویدی


5. ارزیابی ریسک هزینه‌ای پروژه‌های نیروگاهی بر اساس مدل سه‎بُعدی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

عزت اله اصغری‌زاده؛ آزیتا سعیدی