کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 11
11. موازنه خط مونتاژ با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، 1387

نظام الدین فقیه؛ محمد مهدی منتظری