نویسنده = محمود گلابچی
طراحی چارچوب مفهومی عوامل زمینه‌‌ای مؤثر بر انتقال دانش در پروژه‌های فراملی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 157-176

10.22059/imj.2019.262051.1007462

فریبا شعله؛ محمود گلابچی؛ سیامک حاجی یخچالی؛ نیما یزدانی


مدل سازی اثر تحریم های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح و ساخت کشور

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 809-829

10.22059/imj.2014.50687

محمود گلابچی؛ هادی تلخابی؛ مجید پرچمی جلال؛ محمد میرکاظمی مود


شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعۀ موردی: سازمان‎های پروژه‎محور فعال در صنعت ساخت

دوره 5، شماره 2، دی 1392، صفحه 141-154

10.22059/imj.2013.50277

علی محقر؛ احمد جعفرنژاد؛ محمود گلابچی؛ یونس جبارزاده