نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. اولویت ‏بندی پروژه‏های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-42

10.22059/imj.2016.59592

امیر دانشمندرخی؛ شمس الدین ناظمی؛ ناصر مطهری فریمانی


3. طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 831-847

10.22059/imj.2014.52033

علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی