نویسنده = شیخ، رضا
تعداد مقالات: 2
2. تلفیق مدل‌سازی ساختاری تفسیری با فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی جهت مکان‌یابی مراکز خدماتی FANP ISM.

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 109-128

داریوش محمدی زنجیرانی؛ غلامرضا عسگری؛ رضا شیخ