نویسنده = عالم تبریز، اکبر
تعداد مقالات: 6
2. طراحی شبکه زنجیره ‏تأمین سبز حلقه ‏بسته همراه با تصمیم‌های مالی در شرایط عدم قطعیت

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-84

امیرسالار محمدی؛ اکبر عالم تبریز؛ میرسامان پیشوایی


3. پیش‎بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب‎شده و مدیریت ریسک

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 217-240

اکبر عالم تبریز؛ فرنوش خالدیان؛ مصطفی مهدی پور


5. به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-98

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا منیری


6. بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA

دوره 1، شماره 3، 1388

اکبر عالم تبریز؛ علیرضا رجبی‌پور میبدی؛ محمد زارعیان