تعداد مقالات: 364

352. طراحی مدل ریاضی بهینه‌سازی شبکه زنجیره‌تامین یکپارچه سطوح استراتژیک و تاکتیکی

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 545-577

10.22059/imj.2021.312894.1007797

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ زهرا جعفری سرونی؛ آسانا حسینی دولت آباد


356. تعیین حق بیمه بهینه غیرعمر با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویای تصادفی

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 655-671

10.22059/imj.2021.314448.1007802

مریم رستمیان؛ غلامحسین گل ارضی؛ اسماء حمزه؛ نسرین حضارمقدم


358. طراحی مدل هماهنگی زنجیره تامین بشردوستانه بازسازی مسکن‌ پس از فاجعه سیل با رویکرد شبیه‌سازی عامل بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22059/imj.2021.324747.1007848

محمد رضا صادقی مقدم؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ ریحانه نوفرستی


359. طراحی متدولوژی تعالی سازمانی صنعت نفت ایران ..

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22059/imj.2021.334178.1007889

علی محقر؛ حسین صفری؛ فقیهه معین


360. یک مدل ریاضی جهت مساله چیدمان سلولی پویا بر اساس زمان‌بندی، تخصیص کارگر و محدودیت منابع مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22059/imj.2021.323160.1007843

محمدباقر فخرزاد؛ فرزاد برخورداری؛ عباسعلی جعفری ندوشن


361. ارائه مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد با اتخاذ رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22059/imj.2021.330333.1007866

کریم رستمی زاده،؛ هما درودی؛ علی محمدی


362. ارائه مدل گروهی ZBWM بر اساس رویکرد متدهای DEA و ZLCWAA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22059/imj.2021.327407.1007856

تورج کریمی؛ محمدجواد پهلوان زاده؛ عباس الوردی؛ محسن امرا


363. آینده‌پژوهی سازمان‌های پروژه‌محور فعال در صنعت خدمات مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22059/imj.2021.333426.1007881

اباذر هادی شایسته؛ محمد حسن ملکی؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ نرگس یزدانیان