تعداد مقالات: 364

104. روش AHP/DEA تقاطعی برای رتبه‎بندی واحدهای تصمیم‎گیرنده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-68

10.22059/imj.2012.72259

محمدرضا علیرضایی؛ سید عی رخشان؛ محمدرضا رفیعی ثانی


105. استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 55-76

علی اصغر صادقی مقدم؛ علی خاتمی فیروز آبادی؛ یوسف ربانی


106. ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-74

10.22059/imj.2014.52235

محمد زارعی محمودآبادی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ علیرضا مهدویان


107. مدل‌های تحصیل خروجی‌ متمرکز و تخصیص ورودی متمرکز در تحلیل پوششی داده ها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-140

مهدی طلوع؛ سمانه جوشقانی


108. مکان‎یابی تسهیلات صنعتی خودروسازی گروه بهمن با استفاده از روش Fuzzy TOPSIS و ZOLP

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 59-80

حسین صفری؛ جلال طالبی


109. مسئلۀ مکان‏یابی ـ مسیریابی هاب زمینی در محدودۀ نامتراکم و وسیع

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 59-78

10.22059/imj.2017.213340.1007104

فرزاد بهرامی؛ حسین صفری؛ رضا توکلی مقدم؛ محمد مدرس یزدی


113. تبیین الگوی ارزیابی عملکرد در طی زمان با تحلیل پنجره¬ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-86

10.22059/imj.2012.35440

محمدرحیم رمضانیان؛ اکرم اویسی عمران؛ کیخسرو یاکیده


121. مدل‌سازی و شبیه‌سازی سامانة ترافیک شهری با شبکه‌های پتری رنگین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 381-404

10.22059/imj.2016.61712

خداکرم سلیمی فرد؛ مهدی انصاری


125. بهینه‌سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی‌های متقاطع

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 475-496

10.22059/imj.2018.241834.1007312

ارمغان علی پور جورشری؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی