نویسنده = اکبر عالم تبریز
تعداد مقالات: 7
4. پیش‎بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب‎شده و مدیریت ریسک

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 217-240

10.22059/imj.2016.60656

اکبر عالم تبریز؛ فرنوش خالدیان؛ مصطفی مهدی پور


6. به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-98

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا منیری


7. بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA

دوره 1، شماره 3، 1388

اکبر عالم تبریز؛ علیرضا رجبی‌پور میبدی؛ محمد زارعیان