نویسنده = شیرکوند، سعید
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎های کشور

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 575-606

محمدرضا پارسافرد؛ سعید شیرکوند؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی