نویسنده = شاهین، آرش
تعداد مقالات: 2
2. توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست برای ارزیابی عملکرد پروژه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-62

میثم عظیمیان؛ آرش شاهین؛ مهدی علینقیان؛ سیدمحمدعلی بدری