ارائۀ یک رویکرد تلفیقی از مدل کانو و طراحی آزمایش‎های تاگوچی بر اساس مهندسی کانسی به‎منظور طراحی محصول مطابق با نیازهای مشتری در صنعت خودرو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس‎ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تلاش می‎کند که با استفاده از تلفیق سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و طراحی آزمایش‎های تاگوچی، برای شناسایی، دسته‎بندی و اولویت‎بندی نیازهای احساسی مشتریان (کانسی) در صنعت خودرو، رویکردی جدید پیشنهاد دهد تا سبب جلب رضایت بیشتر آنان شود. به‎منظور دستیابی به این هدف، ابتدا واژگان کانسی و مشتری پس از شناسایی، غربال می‎شوند، سپس این واژگان بر اساس مدل کانو طبقه‎بندی خواهند شد. در مرحلۀ بعد، به‎کمک روش طراحی آزمایش‎های تاگوچی، سطوح بهینه و اولویت‎بندی ویژگی‎های جذاب به‎دست‎آمده از مدل کانو تعیین شد. به‎منظور سنجش اعتبار و کارایی رویکرد پیشنهادی، مطالعۀ موردی در صنعت خودرو، در یکی از نمایندگی‎های مجاز ایران خودرو در شهر اصفهان صورت گرفته است. در مطالعۀ موردی از 38 واژۀ کانسی شناسایی‎شده، 7 واژه در دسته نیازهای جذاب قرار گرفتند و در مرحلۀ بعد مشخص شد که از این 7 نیاز جذاب، 5 نیاز در دسته نیازهای بسیار جذاب و 2 نیاز در دسته نیازهای تا حدودی جذاب قرار گرفته‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an integrated approach of Kano Model and Taguchi Design of Experiments based on Kansei Engineering to product design based on customer needs in the automotive industry

نویسندگان [English]

  • Arash Shahin 1
  • Hossein Vaez Shahrestani 2
  • Elham Bagheri Iraj 3
چکیده [English]

Abstract: The aim of this research is to propose a new approach of Kansei Engineering, Kano model and Taguchi Design of Experiments to identify, categorize and prioritize customersʹ emotional needs (Kansei) in the automotive industry in order to more customer satisfaction. To achieve the above aim, first customersʹ Kansei words identified and screened; then these words classified based on Kano model. In the next step, by the use of Taguchi Design of Experiments, optimal levels of the attractive features obtained from the Kano model have been determined and these features have been prioritized. In order to assess the validity and effectiveness of the proposed approach, a case study has been done in the automotive industry and in one of the Iran Khodroʹs representative in Isfahan. In case study, from 38 identified Kansei words, 7 words are attractive needs and in next step be identified that from 7 attractive needs, 5 needs are in highly attractive category and 2 needs are in attractive category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kansei engineering
  • Kano Model
  • Taguchi Design of Experiments
  • Automotive industry