نویسنده = صفائی قادیکلائی، عبدالحمید
تعداد مقالات: 2
1. ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 767-784

عبدالحمید صفائی قادیکلائی؛ مهرداد مدهوشی؛ احمد جمالیان