توسعۀ شاخص بهره‌وری مالمکوئیست به‎‎کمک مبادلات هدفمند در تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجو

چکیده

چنانچه علاوه‎ بر ارزیابی داخلی واحدهای تصمیم­گیرنده ـ ارزیابی واحدها به‎کمک تحلیل پوششی داده­ها (DEA) ـ یک ارزیابی خارجی مبتنی بر اطلاعات موجود واحدها در دسترس باشد، می­­توان به‎کمک دیدگاه مبادلات در DEA، این ارزیابی خارجی را با مدل­های DEA تخمین زد. در این مقاله، ابتدا به‎کمک مبادلات هدفمند تولیدشده توسط مدل GTDEA، فضای امکان تولید هدفمند معرفی شده، سپس با درنظر گرفتن این فضا به‌عنوان تکنولوژی پایه به‌ جای تکنولوژی بازده به مقیاس ثابت، شاخص مالمکوئیست توسعه داده می‎شود. این توسعه در شاخص مالمکوئیست باعث می­شود نتایج به‎دست‎آمده از این شاخص، با معرفی عامل جدیدی به نام ارزیابی خارجی، حاوی اطلاعات بیشتر و دقیق­تری از واحدهای تصمیم­گیرنده باشد. در ادامه، با اعمال ارزیابی خارجی در شاخص مالمکوئیست، تجزیه­­های جدیدی از این شاخص ارائه می­شود؛ به‌گونه‌ای که این تجزیه­ها قادر خواهند بود علاوه بر محاسبۀ تأثیر عوامل تغییرات کارایی محض و تغییرات کارایی قیاسی، تأثیر تغییرات تکنولوژی هدفمند و عامل ارزیابی خارجی را نیز در بهره­وری واحدها محاسبه ­کنند. در پایان با ارائۀ مثالی، چگونگی محاسبۀ شاخص مالمکوئیست و تجزیه­های آن تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extention of Malmquist Productivity Index using Targeted Trade-offs in Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Alirezaee 1
  • Mohammad Reza Rafiee Sani 2
چکیده [English]

If an external evaluation of decision making units (DMUs) is available based on some bachground information of them, we can estimate it using some defined trade-offs in DEA models. In this paper, we firstly select optimal combination of trade-offs to maximize correlation between external and internal evaluation of DMUs and then we set up the targeted trade-off production possibility set by using the selected optimal trade-offs. Considering this PPS as a based technology in the Malmquist index, we can extend the malmquist productivity index. In the following, a new factor as “external evaluation factor” is introduced so we can present new decompositions of Malmquist index. Finally, using a numerical example we illustrate the extended Malmquist index and its decompositions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Malmquist Index
  • Targetted Trade-Offs
  • GTDEA Model
Alirezaee, M.R. & Afsharian, M. (2010). Improving the discrimination of data envelopment analysis models in multiple time periods. International Transactions in Operational Research, 17(5), 667–679.
Alirezaee, M.R. & Boloori, F. (2012). Proportional production trade-offs in DEA, Asia-pacific journal of operational research, 29(6), 1317-1334.
Alirezaee, M.R. & Rafiee Sani, M.R. (2010). A Development on AHP/DEA Methodology for Ranking Decision Making Units. Journal of industrial management, 2(5), 83-102. (in Persian)
Alirezaee, M.R. & Rafiee Sani, M.R. (2014). Trade-off Selection by Generalized Trade-Off Data Envelopment Analysis. Journal of industrial management, 6(3), 555-572. (in Persian)
Banker, R.D., Charnes, A. & Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiency in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078–1092.
Caves, D.C., Christensen, L. R. & Dievert, W.E. (1982). The economic theory of index number and the measurement of input, output, and productivity. Econometrica, 50(6), 1393–1414.
Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E., (1978). Measuring the efficiency of the decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429–444.
Fare, R., Grosskopf, S., Lindgren, B. & Roose, P. (1992). Productivity change in Swedish analysis pharmacies 1980–1989: a nonparametric Malmquist approach. Journal of Productivity Analysis, 3(1), 85–102.
Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M. & Zhang, A. (1994). Productivity growth, technical progress, and efficiency changes in industrial country. The American Economic Review, 84(1), 66–83.
Khosravi, M. & Shahroodi, K. (2014). Applying Network DEA Model in Evaluating Efficiency of Power Transmission Sector, in Iran Electricity Industry. Journal of industrial management, 6(2), 263-282. (in Persian)
Mahmoudabadi, M.Z., Taheri Mehrjardi, M.H., Mahdavian, A. (2014). Evaluation of R&D Activities in Iran: Data Envelopment Analysis Approach. Journal of industrial management, 6(1), 55-74. (in Persian)
Malmquist, S. (1953). Index numbers and indifferent surfaces. Trabajos de Estadistica, 4(2): 209–242.
Momeni, M., Rostami Malkhalifeh, M., Razavi, S.M. & Keykhosro, Y. (2014). Group Ranking of Bank Units According to Data Envelopment Analysis Approach. Journal of industrial management, 6(1), 181-196. (in Persian)
Podinovski, V.V. & Bouzdine Chameeva, T. (2013). Weight Restrictions and Free Production in Data Envelopment Analysis. Operations Research, 61(2), 426-437.
Podinovski, V.V. (2004). Production trade-offs and weight restrictions in data envelopment analysis. The Journal of the Operational Research Society, 55(4), 1311–1322.
Podinovski, V.V. (2007). Improving data envelopment analysis by the use of production trade-offs. TheJournal of the Operational Research Society, 58(7), 1261–1270.