تبیین نقش انتقال تکنولوژی در QFD فازی برای رقابتی‎شدن محصول (مورد مطالعاتی : شرکت ایران ترانسفوری)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه با گسترش رقابت میان شرکت‎ها، ساخت محصول یا خدمت مطابق با الزامات مشتریان، مسئله‎ای مهم تلقی می‎شود. به‎گفتۀ دیگر، شرکت‎ها می‎بایست شناسایی مطلوبی از نیازمندی‎های مشتریان داشته باشند و بتوانند آنها را در الزامات فنی محصول خود پیاده‎سازی کنند و برای عملی‎کردن الزامات فنی محصول، باید تضادهای میان این الزامات را در کوتاه‎ترین زمان ممکن برطرف کنند. پژوهش حاضر، ابزاری برای طراحی محصول ترانسفورماتور مبتنی بر الزامات مشتری، در شرکت ایران ترانسفوری ارائه می‎دهد. برای این کار، ابتدا از ابزار QFD فازی استفاده شده است. در فرایند ماتریس خانۀ کیفیت، برای وزن‎دهی به الزامات مشتریان، فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی به‎کار رفته و از نرم‎افزار تصمیم‎گیری پیشرفته برای محاسبۀ پایایی استفاده شده است. در خروجی ماتریس خانۀ کیفیت، اهمیت الزامات فنی طراحی بر اساس الزامات مشتریان بیان می‎شود، اما بین این الزامات فنی تضادهایی وجود دارد که براساس اهمیت این الزامات، از ابزار TRIZ برای رفع تضادها در کمترین زمان ممکن استفاده شده است و این به معنای انتقال تکنولوژی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Transferring Technology in Fuzzy QFD for Competitiveness of Product (Case Study: Iran Transfo Rey Corporation)

نویسندگان [English]

  • Hassan Farsijani 1
  • Mohammad Ali Torabandeh 2
1 Associated Prof. in Industrial Management, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 MSc in Industrial Management, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, with increasing competition among companies,
producing product or a service that is consistent with customers’
requirements is an important problem. In other words, companies should
identify customers’ requirements in a suitable manner and should
implement them in technical requirements of their products. Also, for
feasibility of technical product requirements, the conflicts between these
requirements must be eliminated in the shortest possible time. This
research introduces a tool for designing transformers on the basis of
customers’ requirements in Iran Transfo Rey Corporation. For this
purpose first the researcher used Fuzzy Quality Function Deployment
(QFD). In the process of House of Quality (HOQ) the Fuzzy Analytical
Hierarchy Process (FAHP) was used for weighting the customers’
requirements and Super Decisions Software was used for calculating the
reliability of the questionnaire. In the HOQ output, the importance of
technical designing was expressed on the basis of customers’
requirements. But there was a conflict between these technical
requirements. Therefore, we used TRIZ tools based on the importance of
these requirements for elimination the conflicts in the shortest possible
time, and this means transferring technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FAHP
  • Fuzzy theory
  • HOQ
  • QFD
  • Transferring Technology
  • TRIZ