آسیب‌شناسی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های منطقۀ 3 عملیات انتقال گاز ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

سازمان­ها در ساختار پروژه­ای، توجه ویژه­ای به مقولۀ مدیریت بهینۀ پروژه دارند و در این راستا می­کوشند از تأخیر در پروژه­ها بکاهند. مناطق عملیات انتقال گاز، ازجمله سازمان­هایی هستند که بخش عمده‎ای از فعالیت آنها در ساختار پروژه­ای رقم می­خورد. لذا اهمیت توجه به مقولۀ مدیریت پروژه و آسیب­شناسی پیشامد تأخیر که هزینه­های هنگفتی به سازمان تحمیل می­کند، در این سازمان­ها دوچندان می­شود. در نوشتار پیش رو، پیشامد تأخیر پروژه­های منطقۀ سه عملیات انتقال گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان و متخصصان صف و ستاد سازمان مذکور و همچنین پرسش‎نامه استفاده شده است. برای اثبات فرضیه­ها، آزمون تی. و برای رتبه­بندی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه­ها، آزمون فریدمن به‎کار گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، مؤثرترین عامل در تأخیر پروژه­ها از دیدگاه پاسخ‎دهندگان، عدم انجام تعهدهای پیمانکار و کم­اثرترین عامل، عوامل محیطی شناخته شد. از یافته­های این پژوهش می­توان برای آسیب­شناسی پروژه‎های سایر مناطق عملیات انتقال گاز و نیز، سازمان­های مشابه استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors Influencing Delay of Projects in Zone 3 of Iranian Gas Transmission Company

نویسندگان [English]

  • Ali Attafar 1
  • Mohammad Eghbali 2
1 Assistant Prof. Isfahan University, Isfahan, Iran
2 MSc. EMBA. Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Organizations particularly in project structure pay special
attention to the efficient management and make a lot of efforts to achieve
this goal by reducing delay in projects. Gas transmission zones are among
those kinds of organizations whose main activities are considered to be in
project structure. Thus the significance of project management and the
pathology of delay that imposes exorbitant costs on organization will be
more noticeable. In the present essay, project pathology and leading
causes of delay in the projects of zone 3 of Iranian Gas Transmission
Company have been investigated. In a similar vein, some managers and
experts have been interviewed and a questionnaire has been used to prove
theories from T test and to rank the major causes of delay in projects from
Friedman test. Based on finding from this essay, the most effective cause
of project delay from the respondents’ point of view is the contractor's
failure to perform his obligations and the least effective cause tends to be
the external issues. The findings stemming from this essay can be utilized
for the purpose of project pathology in all the gas transmission zones and
similar organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project
  • Project management
  • Project Pathology
  • Zone 3 of Iranian Gas Transmission Company