مدل‌های تحصیل خروجی‌ متمرکز و تخصیص ورودی متمرکز در تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران

2 کارشناس ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد تهران مرکز، ایران

چکیده

در حالی‎که مدل‌های متداول تحلیل پوششی داده‌ها اهداف جداگانه‌ای را برای هر واحد تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، مدلی با عنوان مدل تخصیص ورودی متمرکز ارایه شده است که در آن یک تصمیم‌گیرنده‌ی متمرکز وجود دارد که به همه‌ی واحدهای در حال فعالیت نظارت می‎کند. هدف اصلی در این مدل، بهینه‌سازی مجموع مصرف ورودی و مجموع تولید خروجی است. در این مقاله ابتدا مدل تحصیل خروجی متمرکز بیان می‌شود که به بهینه‌سازی مجموع تولید خروجی می‌پردازد. سپس در ادامه‌ مدلی با ترکیب مدل‌های تخصیص ورودی متمرکز و تحصیل خروجی متمرکز پیشنهاد می‌شود. همچنین در انتها مثال‌هایی برای نتایج این مدل‌ها ارایه می‌شوند.


مدل‌های تحصیل خروجی‌ متمرکز و تخصیص ورودی متمرکز در تحلیل پوششی داده‌ها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Centralized output production and centralized input allocation models in data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • mahdi toloo 1
  • samaneh Joshaghani 2
چکیده [English]

While conventional data envelopment analysis models set targets separately for each decision making unit, centralized recourse allocation model is presented where there is a centralized decision maker that supervises all the operating units. Optimizing of total input consumption and total output production is the main aim of this model. In this paper, firstly the centralized output production model is presented that optimizing total output production. Then, a model is introduced which is a combination of centralized input allocation and centralized output production models. Some numerical examples of the proposed models and their results are presented, as well.

Centralized output production and centralized input allocation models in data envelopment analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • centralized input allocation
  • centralized output production
  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • radial model.