کلیدواژه‌ها = ریسک زنجیرۀ تأمین
تعداد مقالات: 2
1. مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-424

10.22059/imj.2015.57257

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت


2. تحلیلی بر ریسک‌های تأمین‌کنندگان در زنجیرۀ تأمین با رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR فازی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 153-178

10.22059/imj.2012.35444

سید حبیب‌اله میرغفوری؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی