کلیدواژه‌ها = عملکرد پروژه
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 693-729

10.22059/imj.2019.282469.1007608

یاسر گلدوست جویباری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدحمید خدادادحسینی


2. توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست برای ارزیابی عملکرد پروژه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-62

10.22059/imj.2013.35682

میثم عظیمیان؛ آرش شاهین؛ مهدی علینقیان؛ سیدمحمدعلی بدری


3. به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-98

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا منیری