کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی آرمانی
تعداد مقالات: 3
2. طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 831-847

10.22059/imj.2014.52033

علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی


3. مدل ترکیبی تحلیل مؤلفه‌های اصلی و برنامه‌ریزی آرمانی برای انتخاب بالگردهای نظامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-140

10.22059/imj.2013.50275

رحیم فوکردی؛ رضا علیخانی؛ محسن صادق عمل نیک